Happy Birthday, Herzog von Edinburgh!

Prinz Philip wird 99 Jahre alt

Prinz Philip wird 99 Jahre alt
01:48 Min

Prinz Philip wird 99 Jahre alt